منصور اسانلو : هر ان کس که یاد فریدون کند دل از یاد ضحاک بیرون کند! در جواب معترضین فرودگاهی این روزها

این روز هادر امریکا  همه جا صدای اه وناله ونفرین کسانی بلند است، که طی سال
های گذشته ندیده بودم برای کشتار کارگران در حادثه های کار ، برای اعدام جوانان بیگناه وگرفتار ، برای زندانیان سیاسی که شرف انسانی ایرانیان هستند، برای اعتراض به الودگی اب وهوا و پارازیت ، گرانی وحشتناک و تورم نابود کننده که  بیش از 50 در صد خانواده های مزد بگیران ایرانی را متلاشی کرده است، حرفی بزنند. این روز ها کسانی را می بینم به اعتراض و سر وصدا در امده اند که هرگز در یک تظاهرات برای دفاع از حقوق مردم وستم دیده گان دادخواه تظاهراتی راه بیاندازند. از این همه امکانی که در امریکا وجود دارد برای کمک به مردم ایران در برابر حکومت ادم خوار ولایت فقیه حتا درخاک امریکا کاری بکنند،
اما حالا برای منافع بسیار حقیرانه فردی خودشان هم صدا با عوامل حکومت ولایت فقیه شده اند و از اینکه به کشور شیطان بزرگ به قول رهبرشان خمینی نمی توانند  به طور موقت وارد شوند، می خواهند زمین وزمان را اتش بزنند. وکیل پیدا کرده اند ، میتینگ راه می اندازند، اما دریغ که حتا در این حضور های اینروزی  شان که فقط برای منافع پست فردی اشان هست، کلامی از سرکوب مردم ایران ، کشتار کارگران اتش نشانی وپلاسکو، از خانم شهناز اکملی مادر مصطفا کریم بیگی از ارش صادقی وگلرخ ، از جوانانی که همین دیروز اعدام شدند، در ایران که مثلا میهن این ها هم هست ، حرفی بزنند یا پلاکاردی در دست بگیرند وخط خودشان را از خط جنایات حکومت جدا کنند.، چون هم خدا را می خواهند وهم خرما را ! فقط برای خودشان وگاه خانواده هایشان!می خواهند دلار چهار هزارتومان شده ببرند به ایران ودر انجا با این پول باد اورده به زنان ودختران محروم ایرانی فخر بفروشند وانها را مورد استفاده قرار دهند. اپارتمان بخرند، زمین بخرندو مالکیت خودشان را بر روی فقر وبدبختی محرومان جامعه در کنار حکومتیان بنا کنند. گاهی هم در محافل خصوصی یک نق روشنفکری بی خطر می زنند.  چنین مردم خودخواه ومنفعت طلب وبی احساس نسبت به دیگر انسان ها را هر گز ندیده بودم ، این سطح از ریاکاری ووقاحت فکر نمی کنم در هیچ کدام دیگر از ادم های دنیا دیده شده باشد. مثل معصومه ابتکار که خودش خواهان اعدام وکشتار گروگان های امریکایی می شود و حالا پسرش در همان کشور شیطان بزرگ از تمام مزایای زندگی استفاده می کند. موجوداتی که اگر همت می کردند ودر برابر تبه کاری حکومت ولایت فقیه می ایستادند، لازم نبود ورود به امریکا را گدایی کنند. موجوداتی که فقط برای منافع حقیری که حتا انرا به خوبی نمی شناسند، حاضرند نوکری هر سیستمی را بکنند و به هر حقارتی تن بدهند.  راستی مگر امریکا کشور بدی نیست؟ چرا حکومت ولایت فقیه برای انکه نوکرانش را فقط  برای سه ماه می خواهند راه ندهند به مراجع جهانی می خواهد شکایت کند؟  این همه تناقض ودروغگویی وریا کاری در این ماجرا خودش را کاملا نشان میدهد ، که این معترضان وحکومت ولایت فقیه کاملا در یک راستا ی فریبکارانه ومنفعت طلبانه حرکت می کنند. هر گز از این معترضان فعلی ندیدم بر علیه سیاست های مداخله جویانه وتروریستی نظام ولایت فقیه ،اعتراضی کرده باشند. هر گز ندیدیم با این نیرویی که امروز بسیج کرده اند بر علیه سیاست های ضد حقوق بشری حکومت ولایت فقیه بر علیه انفجار ساختمان یهودیان در ارژانتین ، یا کشتار هم میهنانشان در این 37 سال حرکت کنند.،که ده ها بار در مراجع جهانی این حکومت به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است ، چنین اعتراضات وشلوغ بازی هایی راه بیاندازند. را ستی ریاکار تر وخود خواه تر از این موجودات می توان مادون حیوانی را در جهان پیدا کرد؟ اگر این معترضان می خواهند که از احترام بین المللی برخوردارباشند ، اول باید تکلیف حکومتی را که انها را به این روز انداخته روشن کنند؟ وقتی عرضه ندارید جلوی ستمکاری حکومت  خودتان بایستید و می روید پای صندوق های  رای یک چنین حکومتی و به ان تاییدیه می دهید ، می خواهید که در این جهان پیچیده حرمتی داشته باشید؟ شما یا عامل حکومت هستید یا سوراخ دعا را گم کرده اید. آن چیز هایی که از حکومت امریکا می خواهید ، اگر از حکومت ضد بشر خودتان خواسته بودید ، الان ما این وضع را در میهن وبرای  مردم محروم که از امکانات شما بهره مند نیستند ، نداشتیم.  امکاناتی که بخشی از آنرا به واسطه به فقر کشاندن محرومان جامعه به دست اورده اید. به خودتان بیائید شاید این یک تلنگر وشانس تاریخی است که ما را از اضمحلال و پستی و بی شخصیتی بیرون بیاورد. شاید این تلنگر شما خود خواهان بی سرزمین را به خودتان بیاورد.