رادیو فرهنگ با منصور اسانلو امروز

از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری پی خواهیم گرفت در بيست و ششمين روز از ماه دى با اشاره به شعار مردم در مراسم خاكسپارى رفسنجانى كه خواهان آزادى زندانيان سياسى بودند برنامه آغاز شد و سپس در ادامه گفتگو با منصور اسانلو به اعتراض كارگران شركت هپكو در اراك و سخنان شجاعانه نماينده
بخوانيد http://goo.gl/T8mEYG
كانال تلگرام راديو فرهنگ
https://telegram.me/raadiofarhang
صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ
https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/