عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

سهامداران كاسپين عليه دزدان كاسپين و حکومت به ميدان امده اند

دیروز در تهران به میدان آمده اند ،سهامداران شرکت کاسپین، آنها پولشان واعتمادشان ربوده شده است. انها در اعتراضات خود اعلام کرده اند که حکومت حامی دزدان هست. و حتا پول کارگر اتش نشانی کار گر اتش نشانی را هم پس نمی دهند. کارگری که از پلاسکو زنده جان به در برده است. . تازه آغاز راه هستیم. مردم دیگر این حکومت را به رسمیت نمی شناسند.