افشاگری جدید آتش نشان جوان در رابطه با انفجار پلاسکو