اعتراضات شوشتری ها به تعطیل شدن خیریه آبشار

دفتر موسسه خیریه آبشار عاطفه ها و فرمانداری شوشتر + تصاویر 
مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در اعتراض به تعطیلی این موسسه ، مقابل دفتر آن و فرمانداری شوشتر تجمع کردند .
به گزارش سایت خبری پیک شوشتر ، از روز گذشته که به گفته مدیر دفتر موسسه خیریه آبشار عاطفه ها به دلیل اتمام قرارداد اجاره با مالک و نداشتن یک مکان ثابت ، دفتر موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در شوشتر تعطیل و ارائه خدمات به مددجویان متوقف شده است ، صبح امروز تعدادی از مددجویان و نیازمندان تحت پوشش ، تجمع نموده و از مسئولان خواستار بازگشایی مجدد و اختصاص یک مکان ثابت به موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در شوشتر شدند .