افشاگری جدید توسط عضو شورای شهر تهران در باره اتش سوزی پلاسکوو مرگ کارگران اتش نشانی


چرا آتش در #پلاسکو خاموش نشد؟
🔻 #حافظی،عضو شورای شهر تهران،مرداد گفته بود: از 140 میلیارد بودجه ارتقای تجهیزات #آتش‌نشانی فقط 25 میلیاردش پرداخت شده است.
بقیه این بودجه کجاست!؟
خبرگر:
دزدی از کارگران اتش نشانی ونخریدن وسایل لازم این بلا را بر سر مردم و کارگران اتش نشانی اورده است!به عکس ها وفیلم ها نگاه کنید حتا یک نردبام که تا بالای ساختمان را بتواند پوشش بدهد وجود ندارد.هرجای دنیا بود تا حالا شهردارش را بازداشت کرده بودند. اگر ژاپن بود خودش هارا گیری می کرد وخودکشی می کرد. حالا قالیباف شده خبرنگار و امار تعداد کارگران کشته شده آتش نشانی را اعلام می کند!!!
نمونه هایی دیگر از گفتارکارگاه داران پلاسکو در رابطه با اتش سوزی پلاسکو 
برای گرفتن انواع عوارض ، صددفعه شهرداری می اید ، اما حتا یکبار در باره اموز برای جلو گیری از اتش سوزی ما را نخواسته اند ویا حتا بوروشوری به ما نداده اند." یکی از کاسب های پلاسکو که شاهد تماشای نابودی زندگی اقتصادی اش بود. "