اعتراض به خود کشی دانش آموز عرب تبار خوزستانی

دانش آموز عرب اهل شوش بعد از تنبيه و اخراجش از مدرسه اقدام به خودكشى كرد
عباس بدوى 12 ساله اهل روستاى خويس شهرستان شوش دانش آموز سال ششم مدرسه #هدف روز جمعه 30/12/2016 ساعت 8 شب اقدام به خودكشى كرد.
بنا به گفته بستگان بدوى:عباس بدوى روز چهارشنبه 28/12/2016 طبق معمول به مدرسه رفته بود و بدليل تاخير و بسته بودن درب مدرسه از بالاى ديوار به داخل مدرسه وارد شده و توسط هادى عباسى معلم ورزش مدرسه تنبيه و از مدرسه طرد مى شود. عباس بدوى قضيه را با مادرش در ميان مى گذارد. مادرش از ترس اينكه موضوع به ابعاد ديگرى برسد مانع رسيدن خبر به شوهرش شده بود.
بدليل فشارهاى وارده و ضرب وشتم عباس بدوى توسط معلمش،او دو روز بعد روز جمعه ساعت 8 شب 30/12/2016 در منزل اقدام به خودكشى كرد. خانواده بدوى در همان دقائق اوليه متوجه شدند كه فرزندشان خود را به دار آويخت بود و او را زنده به بيمارستان منتقل مى كنند اما روز بعد ساعت 5 صبح در بيمارستان فوت مى كند. طبق گزارش منابع محلى ، خانواده بدوى قضيه را به اداره آگاهى اطلاع داده و معلم مربوطه به اداره آگاهى احضار مى شود. از اقدام اداره آموزش و پرورش در اين رابطه اطلاع دقيقى در دست نيست.
ك -د