هشتمین روز اعتصاب غذای جوانترین زندانی سیاسی

به گزارش کمپین فعالین بلوچ این زندانی سیاسی از روز جمعه ۱۰/دی تا کنون در اعتصاب غذاست.این زندانی در شکایت نامه ای که یک نسخه از آن به کمپین فعالین بلوچ رسیده بود خطاب به حسن روحانی از شدت آزار و اذیت ها علیه خود در زندان اردبیل نوشته است.
این زندانی که از بیماری نیز رنج می برد در بخشی از نامه خود نوشته که بخاطر نامه هایی که نوشته "مورد بازخواست و گرفتار عواقب تهاجمی مسئولین" شده است، و از همین رو به وی اجازه مداوای بیماری و "تهیه مدارک لازم از پزشکی قانونی برای صحت بیماری" اش داده نشده است.

این زندانی سیاسی که در زمان بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشته است نوشته: "روز چهارشنبه ۸/دی ساعت ۸ صبج با پابند و دست بند میله ای که بدین منظور به دیوار وصل شده بیرون از آسایشگاه و حیاط زندان می باشد بسته شدم و در این هوای سرد زمستانی اردبیل و زمین پوشیده از برف تا ۱۰ شب هنگام خاموشی زندان به قرنطینه منتقل شده ام"
وی می افزاید: "در این حالت به من اجازه نماز هم ندادند" و حتی "دمپایی هایم را از پایم کشیدند و در حالی بودم که از سوز سرما بارها از پروردگارم تقاضای مرگ کرده ام، وقتی به قرنطینه منتقل شدم تا صبح از بدن درد و سردرد خواب به چشمانم نیامد"
این زندانی سیاسی نوشت: "از این رو و به ناچار و اجبار برای بهتر شدن وضعیتم دست به اعتصاب غذا زده ام و خواستار برخورد قانونی شدم"
این زندانی سیاسی نوجوان که دیگر نوجوان نیست بارها از بدرفتاری های مسئولان زندان نسبت به خود نوشته است. اما به نظر می رسد که این موضوع شدت گرفته است.
این زندانی در حالی به هفتمین روز اعتصاب غذای خود رسیده که کمتر کسی از وضعیت وی مطلع است.