همبستگی جهانی برای ازادی زندانیان سیاسی

در هفته های اخیر، دستکم هشت زندانی عقیدتی در ایران در اعتراض به غیرقانونی
خانم جهانگیر در این باره گفت: “هم آرش صادقی و هم خانم ابراهیمی هر دو مدافعان حقوق بشر هستند که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان و تجمع خود زندانی شده اند.”
گزارشگر ویژه همچنین تاکید کرد علیرغم وضعیت بحرانی سلامت، از انتقال آقای صادقی برای دریافت رسیدگی تخصصی پزشکی ممانعت بعمل آمده و گزارش شده کماکان در زندان نگهداری می شود.
خانم جهانگیر تصریح کرد: “از مقامات ایرانی میخواهم اطمینان دهند که آقای صادقی در وهله اول به تجهیزات تخصصی پزشکی در خارج از زندان دسترسی خواهد داشت که منطبق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و اخلاق پزشکی است.”

“من عمیقا نگران بازداشت ادامه دار مدافعان حقوق بشر در ایران هستم. این فعالین بر اساس اتهامات و جرایم مبهمی دادگاهی شده و درپی روند رسیدگی خدشه دار توام با تخلف به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند. برای آنها راهی نمانده جز اینکه با به خطر انداختن جانشان به غیرقانونی بودن بازداشت خود اعتراض کنند.”
کارشناس سازمان ملل همچینین به این موضوع اشاره کرد که چنین شرایطی تنها چند روز بعد از آن اتفاق افتاده که رئیس جمهور ایران آقای روحانی منشور حقوق شهروندی را امضاء کرده که حق زندگی، آزادی بیان و عقیده و تجمع در ایران را پاس می دارد.
عاصمه جهانگیر تاکید کرد: “من مصرانه از دولت ایران می خواهم فورا و بدون قید و شرط زندانیانی که به طور خودسرانه بازداشت شده اند را آزاد کند. زندانیانی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و تلاش مسالمت آمیز برای ترویج حقوق بشر در این کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.”
اعتصاب غذا

کارشناس سازمان ملل اطلاعاتی دریافت کرده است که وضعیت جسمی علی شریعتی بحرانی است. وی از ۳۱ اکتبر در اعتصاب غذا به سر می برد. آقای شریعتی مشغول تحمل ۵ سال حبسی است که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز از جمله شرکت در اعتراض علیه خشونت و اسیدپاشی به زنان در ایران به او تحمیل شده است.
همچنین نگرانی هایی در مور زندانی سیاسی سعید شیرزاد وجود دارد که در سال ۲۰۱۵ به ۵ سال حبس محکوم شد و از ۷ دسامبر ۲۰۱۶ دست به اعتصاب غذا زده است. و همینطور محمدعلی طاهری که از ۲۸ سپتامبر در اعتصاب غذاست ، اما بعد از انتقالش به بیمارستان نظامی بقیه الله، در مکانی نامعلوم نگهداری می شود.
کارشناس سازمان ملل همچنین به حسن رستگاری مجد اشاره کرد که گزارش شده در تلافی اعتصاب غذای طولانی مدت در سلول انفرادی نگهداری شده است.
گزارش خانم جهانگیر توسط میشل فرست گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و گزارشگر کارگروه سازمان ملل در بازداشت های خودسرانه، آقای رولاند آژوی امضا شده است. همچنین علی معزی زندانی سیاسی نیز از بیدادگاه به بعد ناپدید شده است.
زندانی دیگری با نام آرش صادقی هفته پیش اعتصاب غذای خود را که از ۲۴ اکتبر در اعتراض به بازداشت همسرش آغاز کرده بود پس از آزادی با وثیقه همسرش پایان داد.

بودن بازداشت شان در اعتصاب غذا بوده یا هستند که این امر برای آنان خطر جانی در پی می آورد از جمله، سعید شیرزاد، علی شریعتی، محمدرضا نکونام، حسن رستگاری مجد، مهدی کوخیان، نزار زکا و محمدعلی طاهری.
خبر گر اضافه می کند که زندانیانی همچون افسانه بایزیدی زندانی کرد، در زندان کرمان ، هاجرپیری از زندان کرمان به زندان تبریز منتقل شده است ودر اعتصاب غذا به سر می برند. لاوین کریمی در زندان همدان  بر اثر اعتصاب غذا در زندان به خونریزی معده دچار شده است.پرستو حاجیان زندانی اهل سقز هم در اعتصاب غذاست ،