درخواست گروهی از هم میهنان برای سه روز عزا داری ملی به یاد جان باخته گان پلاسکو