اعراضات سال گذشته کارگران اتش نشانی در جلوی شهرداری با سرکوب روبرو شد.

ما کارگران اتش نشانی بارها خواهان دستمزد کافی و امکانات وتجهیزات ولوازم ایمنی شدیم. که نتیجه ان سرکوب ، اخراج وتهدید ما شد. نتیجه اش این شد که امروز بیش از 75 نفر از همکاران ما کشته شده اند وبیش از 200 نفر از کارگران خیاطی ها وپیراهن دوزی ها را زیر اوار ها خاکستر کردند. این عکس سندی از حضور وودرخواست های ما جلوی شهرداری است که به دستور قالیباف ما را سرکوب و پراکنده کردند.
سند کشتار کارگران پلاسکو وهنوزخانواده های  کارگران افغانی که کشته شده اند ، جرات نکرده اند شکایت کنند.
🔴 ٢٠٠ نفر مفقودی در حادثه #پلاسکو ثبت شده‌اند

یکی از دژبانان کلانتری بهارستان گفت: تا حالا ۲۰۰ نفر آمده‌اند وا علام مفقودی کرده‌اند. آدم باورش نمی‌شوداین همه آدم آن زیر مانده‌اند/ روزنامه ایران