اعتراض عاصمه جهانگیر به حکومت اسلامی ولایت فقیه

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، طی بیانیه‌ای در مورد وضعییت زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا، از جمله علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمدرضا نکونام، هشدارداد.
خبرگر: احتمال فشار اوردن بیشتر روی حکومت برای نقض حقوق بشر بیشتر می شود.