عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تیر اندازی همین الان در اطراف میدان انقلاب ودانشگاه تهران به سوی شیئ پرنده در اسمان تهران و حرکت ماشین های آژیر دار در خیابان میرداماد به طور هم زمان