تیر اندازی همین الان در اطراف میدان انقلاب ودانشگاه تهران به سوی شیئ پرنده در اسمان تهران و حرکت ماشین های آژیر دار در خیابان میرداماد به طور هم زمان