٢٨ دي ماه روز قيام مردم شيراز

لطفا صدای مردم شیرازباشید
مارتور هشت نام دستگاهیست که برای پارازیتهای ماهواره ای از کشور چین به مبلغ هشت میلیون دلار خریداری گردیده و توسط سپاه استان فارس در ارتفاعات کوه دراک شیراز نصب شده است. قدرت امواج این دستگاه بطوری شدت دارد که 400 کیلومتر خارج از مرزهای استان فارس را نیز در بر میگیرد. طبق نظریه سازمان علوم پزشکی استان فارس وجود این دستگاه تا دو سال آینده در استان فارس موجب بیست و چهار هزار مورد سرطان خواهد بود. اعتراضات مردمی به استاندار فارس تا کنون بیهوده بوده است. لطفا جهت رساندن صدای خود به گوش مسئولین 28 دی ماه ساعت 8 صبح مقابل استانداری فارس حضور یابید. این نسل کشی برای اولین بار در شیراز امتحان میشود. لطفا به سکوت پایان دهید و برای سلامتی خود و خانوادتان راهپیمایی فرمایید.

نظرات