ادامه اعتراضات : کارگران هپکو اراک کفن پوش شدند

کارگران شرکت هپکو اراک بیش از دو هفته پیش اعتراضات خود را در واکنش به خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز کردند و صبح امروز به تجمعات خود ادامه دادند.