عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ادامه اعتراضات : کارگران هپکو اراک کفن پوش شدند

کارگران شرکت هپکو اراک بیش از دو هفته پیش اعتراضات خود را در واکنش به خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز کردند و صبح امروز به تجمعات خود ادامه دادند.