اعتراضات وترس مردم از فرو کش های خیابان ها ی تهران

زمین تهران باز هم نشست کرد
ساعت ۱۸:۴۳ دیروز حادثه فروکش کردن زمین به سامانه ۱۲۵۵ اطلاع داده شد و درپی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان ایستگاه ۳۸ را به محل حادثه واقع در میدان معلم، خیابان بیگلو اعزام کرد.
پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد که فروکش کردن کف زمین باعث تخریب و باز شدن گودالی بزرگ در زیر آن شده و همچنین باعث ترک‌هایی در ساختمان‌های مجاور نیز شده بود.

آتش‌نشانان با کشیدن نوار هشدار محل را ایمن‌سازی کرده و ساکنان ساختمان‌های مجاور نیز از آن خارج شدند.
مردمی که این صحنه را می دیدند، همه ابراز ناراحتی وترس داشتند. همه نگران بودند که مبادا خانه های ما فرو برود. پس مسوولان چکار می کنند. گزارش ارسالی ازخبرنگارخبرگر