بلاتکلیفی های طولانی مدت زندانیان متهم به قتل در زندان مرکزی زاهدان

توثیق نام شش زندانی متهم به قتل که سالهاست در بلاتکلیفی مطلق به سر می برند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، بسیاری از زندانان زندان مرکزی زاهدان سال هاست که در بلاتکلیفی بسر می برند.
بنابر گزارش های رسیده: عبدالغفار شهنوازی به مدت ۲۰ سال، سخی آبیل مدت ۱۹ سال، محمود عرب مدت ۱۲ سال و غلام شه بخش، منصور محمودزهی و مهدی سارانی هر کدام مدت ۱۰ در بلاتکلیفی مطلق در زندان زاهدان نگه داری می شوند.
همه این متهمان به اتهام قتل بازداشت شدند.
یک منبع مطلع گفت: عبدالغفار شهنوازی که ۲۰ سال است تکلیفش مشخص نمی شود از بلاتکلیفی رنج بیشتری می برد و می گوید: حکمم هر چه باشد باید مشخص شود حتی اگر قرار است اعدام باشد، ولی ۲۰ سال در این وضعیت مانده ام و روزم و شبم با کابوس می گذرد”