نان به قیمت جان

مرگ سه کولبر کُرد بر اثر ریزش بهمن در سردشت
به دلیل بارش برف و ریزش بهمن در مناطق مرزی سردشت ١٢ کولبر زیر برف مدفون شدند. این حادثه تا به حالا 4 کشته داشته است.