عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

نان به قیمت جان

مرگ سه کولبر کُرد بر اثر ریزش بهمن در سردشت
به دلیل بارش برف و ریزش بهمن در مناطق مرزی سردشت ١٢ کولبر زیر برف مدفون شدند. این حادثه تا به حالا 4 کشته داشته است.