زندانی سیاسی گمنام هاجر پیزی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است

خانم آیشه فیضی مادر هاجر پیری زندانی سیاسی کورد اهل نقده گفته است. ما کرد هستیم اما به دخترم هاجر گفته اند تجزیه طلب و احزاب تروریست هستید . و به این بهانه واهی دخترم در زندان است در میان قاتلان و معتادان چرا بند او عوض نمی کنند.؟
این مادر گفت. شرف و وجدانمان قیمتی نیست که بفروشیم  ما کرد هستیم .

زندانی سیاسی هاجر پیری، ۳۳ساله و اهل نقده می باشد که هم اکنون ۹سال از ۱۷سال خود را در تبعید در زندان تبریز  می گذراند و از حداقل های حقوق قانونی برخوردار می باشد.
زندانی سیاسی کرد، هاجر پیری در اردیبهشت ۸۶ توسط وزارت اطلاعات نقده دستگیر و پس از ۲ماه به بازداشتگاه وزارت اطلاعات ارومیه منتقل شد و به مدت ۵ماه تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و حدود ۱۰روز در سلول انفرادی نگهداری شده بود.
زندانی سیاسی هاجر پیری در مهر ۸۶ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد و اقدام علیه امنیت نظام توسط قاضی حصاری به ۱۷سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد. هاجر پیری به مدت ۸سال و نیم زندان در تبعید خود را بدون در نظر گرفتن اصل جداسازی زندانیان سیاسی، در کنار زندانیان اشرار و مواد مخدرسپری کرده است و اکنون در زندان تبریز شرایط بد جسمانی قرار دارد و قفسه سینه وی دچار مشکل شده و عفونت کرده است.
شایان توجه است که نام هاجر پیری، زندانی سیاسی در تبعید در زندان کرمان، و تبریز تاکنون در رسانه ها و محیطهای خبری بازتاب نداشته است و از جمله زندانیانی است که رسانه ها به او اشاره ای نکرده اند.