دیدگاه یکی دیگر از کارگران وعیاران معیشت در باره وقایع پلاسکو

منصورعزیزوگرامی همکارمبارزوخستگی ناپذیردرودبه شرف ودرک والایت زیرا نکته ای که من اشاره کردم تو با تجربه عملی بالا متوجه شدی که پاسداربدنام قالیباف به جنایت ازپیش تعیین شده خود وبیت رهبرش اعتراف کرد که ما پس ازسی وهفت سال استفاده ازمال باد آورد اکنون تصمیم گرفتیم این نماد بصطلاح صهیونیستی را نابود وبجای آن برجی بسازیم که درآمد بیشتری به جیب های گشاد ما بریزد اما به چه بهایی به بهای خون تعدادی اتش نشان زحمتکش ومردم بی دفاع همچنانکه اززمان ظهور فاشیسم دینی تاکنون همواره ازاین شیوه ضد بشری استفاده کرده اند.
آری رفیق گرامی قالیباف یا بهتربگویم خالی باف باید دردادگاه جنایت علیه بشریت محاکمه تا دیگرهمدستان خودراهم معرفی کند.
سلامت وپرتوان ومقاوم باشید.
بامهروسپاس غلام .ع .فعال کارگری