اعتراض افسانه بایزیدی زندانی سیاسی کردتبعیدی در زندان کرمان

افسانه بایزیدی فعال دانشجویی کورد اهل بوکان، که در زندان کرمان محبوس می‌باشد، در نامه‌ای ضمن حمایت از زندانیان اعتصابی در زندانهای ایران، از رسانه‌های فارسی زبان انتقاد کرده و اعلام نموده که در میان زندانیان در ایران تبعیض قائل هستند.
با زبانی ساده می نویسم.من به عنوان یک دختر کرد زندانی که ماهها شکنجه شدم و حتی تهدید به تجاوز جنسی گردیدم٬ اما برای من زندانی فرقی ندارد فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی باشد. چون مردمان کورد در طول قدمت تاریخ ارزنده ای که دارند هیچگاه تبعیض قایل نشدند  ولی این  بعضیها هستند که کوردها را مورد تبعیض قرار میدهند.
وآنها را شهروند درجه سه نام میبرند به آنها ناسزا میگویند و توهین می کنند.