بخش هوا فضای عیاران معیشت اولین اقدام ازمایشی خود را برای اعلام حضور در بخش های نظامی حکومتی نشان داد.

عیاران معیشت گام به گام این مسیر دشوار را تا آزادی میهن در کنار مردم به پیشخواهند برد. طی روز های گذشته خامنه ای از حضور عیاران معیشت در سراسر کشور نگرانی های خود را اعلام کرده بود. وخواسته بود به هر صورتی که هست از طرح مسایل معیشتی ارتشیان در کنار دیگر طبقات واقشار محروم مثل معلمان وکارگران خود داری شود. از چندی قبل قرار بود عیاران معیشت با اقدامی پر سر وصدا که در سطح جهان منتشر شود ، اعلام بخض هوا  فضای خود را اعلام نمایند. 
جزئیات جدید از شلیک سامانه‌های پدافندی به سوی یک کوادکوپتر در تهران یک مقام مسئول در قرارگاه پدافند هوایی ارتش در گفت وگو با تسنیم با اشاره به شلیک به سوی یک هدف در تهران، گفت: عصر امروز یک فروند کوادکوپتر در حال نزدیک‌ شدن به منطقه پرواز ممنوع در تهران از منطقه میدان ولیعصر بوده که شناسایی شد.

وی افزود: این کواکوپتر، مشخص نیست که متعلق به چه کسی بوده اما به دلیل نزدیک شدن به منطقه پرواز ممنوع، با هوشیاری به موقع قرارگاه پدافند هوایی ارتش، هدف قرار گرفت.

مقام مسئول در قرارگاه پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: این کوادکوپتر، پس آغاز شلیک‌ها به سوی پرنده، تغییر مسیر داده و منطقه را ترک کرده است.