برنامه ریزی اعتراضات برای پنجشنبه پیش رو وچهلم رفسنجانی از سوی نیروهای دموکراسی خواه

زنده باد
عياران و ازاديخواهان ايران زمين 
بايد براي چهلم رفسنجاني بًر نامه ريزي كرد.
شعار هاي 
قاليباف غارتگر محاكمه و كيفر
قاتلان رفسنجان بايد برن به زندان
زنداني سياسي ازاد بايد گردد
زنداني بيگناه ازاد بايد گردد
اين شعارها را بإيددر همه جا، جا بياندازيم و همه جا بًر در و ديوار ها و إسكناس ها بنويسيم تا روز چهلم رفسنجاني تبديل به شعار هاي واحد مردمي شوند .
در هر منطقه هم مي توان موارد مربوط به ان منطقه. را اضافه كرد 
مثلا در شيراز 
زنداني پاسارگاد ازاد بايد گردد 
زنداني پارازيت ازاد بايد گردد
سپاه پارازيتو جمع كن 
درويش بيگناه ما ازاد بايد گردد
يا 
درويشان بيگناه ازاد بايد گردند 
همه مردم از حالا روي اين پروژه ها مي توانند همكاري كنند.

حكومت ستم كار دوران تًو تمامه

كارگر معلم اتحاد اتحاد 

كارگر دانشجو اتحاد اتحاد پرستار كارگر اتحاد. اتحاد 

ارتشيان محروم ياوران اين مردم 

مردم به هم ملحق شويم، 

آزاد از اين دشمن شويم!

جنبش همبستگي ستم ديده گان دادخواه 
عياران معيشت
جبهه متحد بلوچستان 
دفتر فرهنگي و سياسي خلق تركمن
تشكل بازمانده گان جنايات بازداشتگاه كهريزك 
صندوق راي ازاد و دمو كراتيك 
چهارم بهمن ١٣٩٥ 

برای 5 شنبه :
اينرا وسيعا منتشر كنيم و براي پنجشنبه دعوت به حضور در مراسم يادبود كارگران كشته شده در پلاسكو أعم از اتش نشان و خياط و انباردار و كارگران تأسيسات 
مي كنيم ، دوستان پنج شنبه ساعت 9 صبح دانشگاه تهران
پیکر پاک اتشنشانان این فرشتگان مظلوم نجات تشییع می شود با حضور میلیونی عشق خود را به آتشنشانان به خاک و خون خفته کشورمان فریاد میزنیم 

🌹🌹🌹

با شعارها ي بالا و اين شعارها حضور خواهيم يافت ما،
 عياران معيشت 
اعضاي جنبش همبستگي ستم ديده گان دادخواه 
صندوق راي ازاد 
جبهه متحد بلوچستان 
كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن 
تشكل بازمانده گان جنايات بازداشتگاه كهريزك 
لطفا وسيعا منتشر كنید.