عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

دو زندانی از زندانی های زندان مرکزی زاهدان فرار کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خلیل بلوچی شه بخش از بند ۲ و عارف خارکوهی دو زندانی متهم به سرقت مسلحانه پس از انتقال به دادگاه از دست ماموران فرار کردند.
این دو زندانی اهل زاهدان بیش از دو سال و دو ماه بود که در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شدند.