دو زندانی از زندانی های زندان مرکزی زاهدان فرار کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خلیل بلوچی شه بخش از بند ۲ و عارف خارکوهی دو زندانی متهم به سرقت مسلحانه پس از انتقال به دادگاه از دست ماموران فرار کردند.
این دو زندانی اهل زاهدان بیش از دو سال و دو ماه بود که در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شدند.