عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

این لینک را کپی کنید و در تولبار بگذارید و از همبستگی مردم ایران لذت ببرید.ترانه کاشانی ، خواننده شهرام ناظری موسیقی محمدرضا لطفی


دیده بگشا ای برادر ، تیره گی ها را مخر بر ، آنکه از دامش رهیدی/ برنهاده دام دیگر /تا ترا اشفته بیند بر تو اسان تر بتازد.  کرد وترک وبلوچ ای برادر  ترکمن اذری ای دلاور   ای عرب ای عجم شیعه سنی  ای به روز بلا یارو یاور ، اذر افشان وشب را سحر کن  این شب تیره را پر شرر کن  ...