این لینک را کپی کنید و در تولبار بگذارید و از همبستگی مردم ایران لذت ببرید.ترانه کاشانی ، خواننده شهرام ناظری موسیقی محمدرضا لطفی


دیده بگشا ای برادر ، تیره گی ها را مخر بر ، آنکه از دامش رهیدی/ برنهاده دام دیگر /تا ترا اشفته بیند بر تو اسان تر بتازد.  کرد وترک وبلوچ ای برادر  ترکمن اذری ای دلاور   ای عرب ای عجم شیعه سنی  ای به روز بلا یارو یاور ، اذر افشان وشب را سحر کن  این شب تیره را پر شرر کن  ...