چگونه رفسنجانی کشته شد؟ چرا جسد کالبد شکافی نشد؟چرا عکسی از رفسنجانی در بیمارستان نیست؟

DorrTV- اخبار تلویزیون دُرّ, [14.01.17 09:13]
[ Photo ]
🔴غلامعلی‌رجایی، در پاسخ به ادعای ایست‌قلبی: ایشان (هاشمی) گفتند اخیرا یک پزشک از آلمان آمده و یک دستگاه جدید هم با خودش آورده بود و قلب مرا معاینه کرد و گفت شما قلب یک جوان٢٠ساله را دارید 
🔵 @DORRTV

DorrTV- اخبار تلویزیون دُرّ, [14.01.17 09:30]
[ Photo ]
🔴 انتقاد شدید آیت الله جوادی آملی از مراسم و سخنران یادبود
 آیت الله هاشمی در قم: مظلوما حیا و میتا
🔵 @DORRTV


DorrTV- اخبار تلویزیون دُرّ, [14.01.17 09:36]
[ Voice message ]
🔴 بعد از برنامه دیشب صفحه آخر و توضیحات روح الله زم در ارتباط با چگونگی به شهادت رساندن  آیت الله هاشمی، دکتر مهدی خزعلی نیز  اعلام کرد که علت مرگ خفگی در آب است
🔵 @DORRTV

DorrTV- اخبار تلویزیون دُرّ, [14.01.17 10:25]
[ Audio file : فایل_صوتی_توضیحات_روح_الله_زم_در.mp3 ]
🔴 فایل صوتی توضیحات روح الله زم در مورد چگونگی به شهادت رساندن آیت الله هاشمی رفسنجانی / برنامه صفحه آخر

🔵 #در_تی_وی را در تلگرام دنبال کنید
https://telegram.me/DORRTV