اعتراضات پنهان شکلی دیگر می یابد. گسترش اتش سوزی ها در مراکز نفت وگاز

در مرکزمخازن  گاز مشهد این بار اتش سوزی ررخ داده است . تازه چند روز از اتش سوزی پتروشیمی بجنورد گذشته است که دوباره اتش در مشهد بر پا شده است. طی ماه های گذشته بیش از 12 اتش سوزی اعلام شده در مراکز نفت وگاز وپتروشیمی در کشور  داشته ایم. به علاوه انفجارات مختلف در خطوط  لوله های نفتی در مناطق کشور،به نظر می رسد فساد حکومتی وبی مدیریتی ها کار را تمام می کند. حکومت هر روز کنترلش را بر مراکز اقتصادی بیشتر از دست می دهد.