آتش سوزی ساختمان پلاسکو در چهارراه استانبول تهران ومرگ ده ها مامور اتش نشانی وساکنان پلاسکو


در پی آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران در روز پنج شنبه، ۳۰ دی‌ماه، این بنای فرسوده ساعتی پیش فروریخت. هنوز از سرنوشت آتش‌نشانان و نیروهای امدادی که داخل این ساختمان بودند خبری منتشر نشده است. بنا به اخبار رسیده تا کنون بیش از سی کارگر اتش نشان در این حادثهجان با خته اند. ساختمان پلاسکو کاملا فرو ریخته است. این ساختمان را القانیان در چهارراه استانبول تهران ساخت. ب طبقات اینساختمان پر بود از کارگاه های مختلف تولیدی لباس وکیف دوزی، دفاتر برخی از شرکت های قدیمی ، مراکز توزیع لباس وکفش و کالا های مصرفی دیگر . هزاران کارگریدی وفکری در این ساختمان پر خاطره کار می کردند. ملیونها ایرانی از این ساختمان خاطره وعکس های قدیمی دارند. زمانی یکی از گردشگاه های تهران ساختمان پلاسکو بود.
12:30 اخبار هولناک از شهادت ده ها آتش نشان

ساختمان پلاسکو در حالی فرو ریخت و آوار شد که شمار زیادی از آتش نشانان اعزام شده از ایستگاه های مختلف شهر تهران در محل حادثه حضور داشتن د و مشغول انجام وظایف محوله بودند. از این رو با اعلام خبر ریزش این ساختمان، نگرانی در خصوص سلامت این ماموران شدت گرفت.

این در حالی است که اکنون خبر می رسد متاسفانه بر اثر این رویداد، چند ده تن از ماموران آتش نشانی تهران به شهادت رسیده اند. خبری که البته نه دقیق است و نه جزئیات زیادی دارد، به ویژه آنکه می دانیم بر اثر ریزش این ساختمان بزرگ، اوضاع در محل رویداد بسیار بحرانی است.