سندیکای کارگران شرکت واحداز حق مسکن کارگران دفاع می کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
🔴 یکشنبه 12 دی جلسه ای در رابطه با مسکن کارگران شرکت واحد در شورای شهر تهران برگزار شد
پس از چندین مرتبه تجمع و اعتراض کارگران شرکت واحد در مقابل شهرداری فراکسیون کارگری شورای شهر تصمیم گرفت برای رسیدگی به معضلات مسکن کارگران یکشنبه دوازدهم دیماه در شورای شهر جلسه ای با حضور مدیریت شرکت واحد و تعاونی مسکن و نمایندگان کارگران معترض همچنین اعضای شورای اسلامی کار برگزار کند.
علی رغم اینکه در روزهای گذشته پیگیری های متعددی صورت گرفت تا شورای اسلامی کار فرمایشی که همیشه برای پایمال کردن حق کارگر با مدیریت همکاری می کند در این جلسه حضور نداشته باشد ولیکن متاسفانه تعدادی از اعضای شورای اسلامی کار فرمایشی نیز در جلسه حضور یافتند.
دو تن از نمایندگان حق طلب سندیکایی در جلسه حاضر بودند و گزارشی در مورد مسکن ارایه دادند. آقای سرخو ریس فراکسیون کارگری شورای شهر چندین بار صحبت های این نمایندگان را قطع و به آنان اجازه نداد تا در مورد کارگرانیکه که در شرکت واحد از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند صحبت کنند و گفت جلسه برای رسیدگی به مشکلات اعضا پروژه سپیدار دو و سه تشکیل شده بنابراین فقط صحبت های آنان در مورد پروژه سپیدار دو و سه انجام شد.
سندیکا در فراخوان خود برای تجمع چهاردهم آذر به کارگران اعلام کرده بود کلیه کارگران که در زمینه مسکن مشکلاتی دارند در مقابل شهرداری حضور یابند و همچنان خود را متعهد به پیگیری مشکلات مسکن همه کارگران علی الخصوص کارگران زحمت کش که از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند می داند و در روزهای آینده در مورد عدم رسیدگی شورای شهر به مشکلات مسکن این عزیزان تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد کرد هر چند رسیدگی به مشکلات پروژه سپیدار دو و سه را غنیمت می شمارد.
در این جلسه فراکسیون کارگری شورای شهر بررسی هایی در مورد تهیه بودجه برای ادامه ساخت پروژه سپیدار دو و سه انجام داد و در پایان مقرر شد مدیریت و تعاونی مسکن ظرف یکهفته آینده گزارشی از عملکرد تعاونی تهیه و به شورای شهر و کارگران ارایه نماید همچنین طی هفته آینده مجمع عمومی اعضا پروژه سپیدار دو و سه را تشکیل و اعضا پروژ یک نفر را از بین خود انتخاب و بعنوان نماینده معرفی کنند.
سرخو اعلام کرد برای رسیدگی به مشکلات پروژه سپیدار دو و سه، دو هفته بعد جلسه تشکیل خواهد شد و فراکسیون کارگری شورای شهر، مدیریت شرکت واحد، تعاونی مسکن، یکنفر نماینده از بین اعضا پروژه، یکنفر از اتحادیه کارگران شهرداری و یکنفر از اعضای شورای اسلامی کار در این جلسه حضور خواهند یافت.
💢همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید.
اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.
https://telegram.me/vahedsyndica