جدید ترین خبر ها از کارگران اتش نشانی و ممنوعیت های بیشتر حضور انها

همین الان فرمانده راهنمایی رانندگی به دستور نماینده شهرداری حتی راه ماشین های اتشنشانی را بستند که فقط کامیون های نخاله بر بتوانند اضافات صحنه را پاک کنند و ماشین اتش نشانی را گذاشتند پشت ترافیک. 
با انکه می دانند خطر ریزش ساختمان های کناری پلاسکو هم وجود دارد. با چه سرعت وپشتیبانی در حال تمیز کردن صحنه هستند. وخبری از ده ها جسد وزخمی به مردم نخواهند داد. مثل 17 شهریور و اتش زدن سینما رکس ابا دان که همه اش سر از اخور حوزه های ضد علمیه درآورد.