بهترین روز در خواست محاکمه قالیباف وقاتلان رفسنجانی ، روز چهلم رفسنجانی است.

پس از انتشار ویدئوها ، عکس ها، گزارش هاو مصاحبه های زیادی که به اطلاع همگان رسیده است ، کاملا هویدا شده  که حکومت وشخص قالیباف به عنوان شهردار تهران که بودجه های اتش نشانی را بالا کشیده و در حیطه کاری اش باعث از میان رفتن جان ومال هزاران نفر از هم میهنان شده است، به عنوان  مسوول مسقیم تمام جنایات باید محاکمه شود. بر ما مردم ایران است که برای همدلی وهمراهی با خانواده های اسیب دیده گان حادثه ساختمان پلاسکو ودیگر حوادثی که به نوعی قالیباف شهردار تهران در انها ، چه مستقیم وچه غیر مستقیم مسوول بوده است . همچنین به دلیل انکه پرونده منفجر کردن پلاسکو، کاملا به پرونده ترور رفسنجانی مربوط می شود، چرا که  سرنخ های زیادی در این باره در فضای مجازی وتلویزیون های ازاد و دموکراتیک مطرح شده است. روز مراسم چهلم رفسنجانی بهترین فرصت است که از این امکان تاریخی استفاده کرده وفریاد دادخواهی خود را برای محاکمه کردن قالیباف و قاتلان وامران هر دو پروژه قتل رفسنجانی و انفجار ساختمان پلاسکو بلند کنیم.
از امروز تا چهلم رفسنجانی این فرصت تاریخی را داریم تا با اطلاع رسانی وتبلیغات مداوم وگسنرده ، این درخواست ملی وحقوقی را در میان دیگر هم میهنان مطرح وخواهان حمایت انها از این پروژه دادخواهی شویم. طبیعی است که حکومت در اغاز به این پیشنهاد ودرخواست هیچ توجهی نشان نمی دهد. اما اگر برروی  این خواسته مشخض، مداوما کار کنیم ودر تویتر،تلگرام ، اینستاگرام و دیگر ابزار های اینترنتی این درخواست را مطرح کنیم، قطعا تلویزیون های ازادی خواه ودموکراتیک هم به این موضوع خواهند پرداخت . مجموعه این تلاش ها حکومت را به انزوا و عقب نشینی بیشتری وادارمی کند . این اقدام نیروهای مختلف درون نظام را به واکنش های متفاوت در می اورد وحاصل ان گامی بزرگ به سوی ازادی خواهی ودموکراسی خواهی مردم ما ،در این مرحله تاریخی خواهد بود.هر کدام از این حرکت های انسانگرایانه  حکومت ولایت فقیه را گامی دیگر به عقب می نشاند، ریزش نیروهای درون حکومتی نسبتا سالمتر بیشتر می شود. فضای تنفسی انرا کاهش می دهد تا به مرحله مرگ وفرو پاشی کا مل وارد شود. فساد سراسری که این حکومت را در بر گرفته است ،با  انتشار همین موارد فساد  مربوط به قتل رفسنجانی وانفجار پلاسکو فرو پاشی هر چه زودتر این حکومت اسلامی را در بر خواهد داشت. 
با نیروی اتحاد وهمبستگی و انتخاب تاکتیک های درست در این مرحله که افشای جنایتکاری های حکومت اسلامی قلب مردم را جریحه دار کرده است ، ما مردم ایران می توانیم گام های اساسی تر را  برای فرو پاشی کامل حکومت جمهوری اسلامی  برداریم. 
جنبش همستگی ستم دیده گان دادخواه 
سخنگو  منصور اسانلو              3 بهمن1395