سندیکای شرکت واحد در برابر غارتگری مدیران می ایستد


آذرماه ، نامه ای از طرف رانندگان و کارگران شرکت واحد در مورد مسکن تحویل آقای سرخو رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران 
به نام آنکه دادگر است
ریاست محترم فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران
با سلام 
احتراما، اینجانبان رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی نهران و حومه که معترض به عملکرد مدیریت شرکت واحد در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات مسکن هستیم؛ در خواست داریم نسبت به معضلات مربوط به مسکن کارگران که در ذیل باستحضار می رسد رسیدگی عاجل نمایید.
مقدمه
شهردار تهران در سال 1387 موافقت کرد دو قطعه از زمین های مازاد شرکت واحد در خیابان هنگام فروخته شود و مبلغ هفتاد
و پنج میلیارد تومان حاصل از فروش این دو قطعه زمین با برنامه ریزی های مدیریت شرکت واحد مصروف هزینه تامین مسکن پرسنل گردد. بنا بر تصمیم مدیریت شرکت واحد  فقط آن دسته از پرسنل که خود و همسرشان صاحب هیچ ملکی نبوده اند واجد شرایط دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن شناخته شدند. میزان پرداخت تسهیلات بلاعوض به پرسنل واجد شرایط پنج میلیون تومان ثابت و به ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه که در شرکت واحد همچنین خارج از شرکت واحد داشته اند؛ یک میلیون تومان  و سقف پرداخت تسهیلات نیز سی میلیون تومان بوده است. برای مثال: اگر پرسنلی دارای شش سال سابقه پرداخت حق بیمه پیش از استخدام در شرکت واحد بود و هفت سال نیز در شرکت واحد سابقه بیمه داشت؛ پنج میلیون تومان ثابت و سیزده میلیون تومان بابت سنوات پرداخت حق بیمه، جمعا هیجده میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به ایشان تعلق می گرفت.

مدیریت شرکت واحد یک شرکت تعاونی مسکن به نام شرکت تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به ثبت رساند. و اعضای این تعاونی مسکن سی تن از مدیران ارشد و کارمندان نور چشمی و از خودی های مدیریت شرکت واحد بودند. و پرسنل واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات بلاعوض حتما می بایست به اجبار در تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد ثبت نام و مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان به اسم حق عضویت پرداخت می کردند. ولی پرسنل برابر آگهی تاسیس شرکت تعاونی مسکن عضو تعاونی شناخته نمی شدند و مطابق بند چهار آگهی تاسیس سهامدار شرکت تعاونی مسکن بودند. (تصویر پیوست یک) بنابراین پرسنل در انتخاب هیات مدیره و بازرسین همچنین کنترل و نظارت بر بیلان مالی شرکت تعاونی مسکن مذکور هیچ نقشی ندارند. در نتیجه شرکت تعاونی مسکن مذکور اصولا در کنترل شرکت واحد می باشد ولیکن نهادهای نظارتی نمی توانند هیچ نظارتی بر عملکرد مالی آن داشته باشند.

  تسهیلات بلاعوض در صورتی به پرسنل تعلق می گرفت که بصورت انفرادی واحد مسکونی مورد نظر خود را بیابند و هنگام خرید و ثبت سند در دفتر خانه، نماینده شرکت واحد مبلغ تسهیلات متعلقه ایشان را به فروشنده پرداخت می کرد. و یا اینکه پرسنل می بایست در پروژه های ساخت واحد مسکونی تعاونی مسکن مشارکت می کردند و مبالغ تسهیلات بلاعوض متعلقه به پرسنل توسط شرکت واحد راسا به تعاونی مسکن پرداخت می شد. بنابراین پرسنل واجد شرایط را در پروزه های سهیل، شقایق، سپیدار یک، سپیدار دو و سه، و مسکن مهر پرند تقسیم کردند. تمامی پروزه ها با تاخیر ساخت و تحویل به پرسنل مواجه شد  و مبالغی اضافه بر قرارداد اولیه از پرسنل طلب کردند همچنین قابل ذکر است به پرسنلی که در پروژه مسکن مهر پرند قرار گرفته و پرسنلی که از پیش از ارائه تسهیلات بلاعوض مسکن در تعاونی های مسکن سامانه های شرکت واحد ثبت نام کرده و پروژه ساخت مسکن آنها نیمه تمام بود فقط سه میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت شد و نظیر سایر پرسنل از تسهیلات بلاعوض مسکن بهرمند نشدند. 

با وجود اینکه مدیریت قبلی تا روز آخر مدیریت با شرایط صدر الذکر با قدرت پرداخت تسهیلات مسکن را به پرسنل واجد مسکن ادامه داد. مدیریت فعلی شرکت واحد آقای پیمان سنندجی پس از انتصاب و از روز اول مدیریت خود اعلام کرد که بودجه پرداخت تسهیلات بلاعوض مسکن تمام شده است. بنابراین بسیاری از پرسنل واجد شرایط صدرالذکر از تسهیلات بلاعوض مسکن محروم شدند.

 رانندگان و کارگران شرکت واحد که با تلاش بیشتر و و محرومیت خانواده شان از بسیاری از ضروریات زندگی و با قسط و قرض در شهرک های اقماری تهران صاحب الونکی بوده اند و به همین دلیل مدیریت شرکت واحد آنان را فاقد شرایط استفاده از تسهیلات بلاعوض مسکن دانسته است در سه سال گذشته نسبت به این تصمیم مدیریت و عدم استفاده از تسهیلات بلاعوض مسکن معترض بوده اند؛ مکرر مراجعات دسته جمعی به شهرداری داشته اند که منجر به بند چهار مصوبه شصد و نهمین نشست ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران به تاریخ 08/06/1394 (تصویر پیوست دو) برای بهره مندی این رانندگان و کارگران از تسهیلات بلاعوض گردید که متاسفانه تا به امروز مصوبه مذکور اجرا نشده است.
@vahedsyndica