اعتراضات سران ارتش به جنگ افروزی سپاهی ها در جلسه امروز

امروز در رده ی سران ارتش جلسه ای فوق العاده ای برگزار شد که به شدت اختلاف نظری را مطرح میکردن که سپاه با حذف هاشمی کلید جنگ را زده و تصمیم به وارد شدن به جنگ را دارن و مداوم در این جلسه تکرار میشد، نباید کشور را به سمت جنگ برد ولی انگار سپاهی ها و حاکمیت حرف اینها را گوش نمی دهد و تصمیم قطعی به وارد شدن به جنگ دارد مداوم تاکید میکردن این تصمیم اینها دیوانگی هست و اشتباه و از ما حرف شنوی ندارد و..... . خیلی نگران و ناراحت بودن. تنها چاره را با خبر شدن مردم از تصمیم سپاهی ها وحاکمیت شخص خامنه ای و زیر مجموعه ها و دفترش وهیات مونلفه ای دانسته اند. به نظر ارتشیان این ها دلشان را برای پورسانتاژ های ملیاردی فروش اسلحه در منطقه وجنگی شدن منطقه صابون زده اند.

گزارش از عیاران معیشت