خبر مرگ کروبی

همين الآن خبر رسيد كه مهدى كروبى معروف به شیخ اصلاحات دقايقى پيش در بيمارستان شهداى تجريش مثلأ به خاطر ايست قلبى مُرده است. اين خبر هنوز صد در صد تأييد نشده، ولى اگر چنين باشد شاهد تسويه حسابهاى خونين در درون رژيم جمهورى اسلامى هستيم !
گویا مردم باید برای مقابله با این کودتای حکومتی باید خود را سازماندهی کنند و به میدان بیایند. تنها مردم هستند که با حضور خود می توانند این چرخه بی رحمانه وضد ملی را ترمز کنند. 
پیش بینی های عیاران معیشت و یاران خبر گر حکایت از گسترش توطئه ها بر علیه میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دارند. 
با حذف این نیروهای خندق اخر حکومتی ، برای طبقه متوسط دنباله روی اصلاح طلبان حکومتی راهی نمی ماند، به جز پبوستن به  طبقه کارگر و مزد بگیران ایران که براندازان دموکراسی خواه و انسان گرای ایرا ن انها را نمایندگی می کنند.