دادستان حکومت هم به صف معترضان پیوست ، سکس وپول


محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اعتراف کرد: “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.آقای منتظری در مراسم تحلیف کارآموزان قضائی خطاب به کارآموزان آماده استخدام به عنوان قاضی اعتراف کرد: “دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است.متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است.کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است. دشمنان (که معلوم نیست چه کسانی هستند) به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند… البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...