عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعزام تانک برای کمک به کسانی که در برف گیر کرده اند

مديريت جهادي
 اعزام تانك براي كمك به خودروهاي ي كه در برف گردنه حسن اباد كرمانشاه گیر کرده بودند .امروز 8 بهمن