عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

آمار وضعیت کولبران در سال 2016


“کولبران” از جمله ستم‌دیده‌ترین اقشار در کردستان هستند که تا چند سال پیش نام‌شان برای بیشتر افراد جامعه و رسانه‌های
غیرکُرد ناآشنا بود. اما مدتی است به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها از میزان بالای خشونت ماموران مرزی ایران و موارد متعدد قتل کولبران که از طریق سازمان‌ها و رسانه‌های کُردی در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد، این موضوع مورد توجه هر چند محدود سازمان‌ها و رسانه‌های غیرکُرد هم قرار گرفته . این گزارش کاملی است در مورد کارگران کولبر .آمار وضعیت کولبران در سال گذشته میلادی