آمار وضعیت کولبران در سال 2016


“کولبران” از جمله ستم‌دیده‌ترین اقشار در کردستان هستند که تا چند سال پیش نام‌شان برای بیشتر افراد جامعه و رسانه‌های
غیرکُرد ناآشنا بود. اما مدتی است به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها از میزان بالای خشونت ماموران مرزی ایران و موارد متعدد قتل کولبران که از طریق سازمان‌ها و رسانه‌های کُردی در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد، این موضوع مورد توجه هر چند محدود سازمان‌ها و رسانه‌های غیرکُرد هم قرار گرفته . این گزارش کاملی است در مورد کارگران کولبر .آمار وضعیت کولبران در سال گذشته میلادی