راهپیمایی 22بهمن ومطالبات مردم

امروز:
گرامیداشت یاد کولبران کرد در میدان آزادی تهران وهنگام راهپیمایی روز نکبت 22بهمن توسط یک انسان ازاده ..