عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

شنیدن صدای شلیک گلوله دربرخی از محلات اهواز

  دومين روز تجمع مردم اهواز و نا آرم شدن وضعيت امنيتى شهر اهواز همراه با شنيدن تيراندازى در بعضى نقاط شهر..شهر اهواز بشدت امنیتی شده وحضور نیروهای امنتیتی واطلاعاتی در سطح شهر بشدت محسوس است