شنیدن صدای شلیک گلوله دربرخی از محلات اهواز

  دومين روز تجمع مردم اهواز و نا آرم شدن وضعيت امنيتى شهر اهواز همراه با شنيدن تيراندازى در بعضى نقاط شهر..شهر اهواز بشدت امنیتی شده وحضور نیروهای امنتیتی واطلاعاتی در سطح شهر بشدت محسوس است