عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ناصر اشجاری زندانی سیاسی توطئه سکوت بازجویانش را شکست .

دادگاه انقلاب تهران امروز برای آقای ناصر اشجاری زندانی سیاسی قرار وثیقه پنجاه میلیونی تومان صادر کرده است و تا فردا  صبح به خانواده وی وقت داده شده است جهت تامین وثیقه ، دوستانی که در تهران زندگی می کنند و می توانند در خصوص تامین وثیقه کمک کنند, لطفا اسم و فامیل و شماره تماس خودشان را در پیام خصوصی و ایمیل سایت خبر گر  ارسال فرمایند .
khabargar@gmaul.com