خاموش کردن عمدی وسایل گرمایشی درزندان رجایی شهر

 از روز  شنبه شوفاژهای سالن دوازده کلأ خاموش شد و سالن دوازده وهمۀ سلولها بعلت سرمای شدید واینکه در چند روز گذشته برف سنگینی باریده بود و همچنان در حیاط بند چهار برفهای نیمه اب شده بطور کامل یخ زده است واین موضوع برودت هوا را بسیار بالا برده است هر چه امروز تلاش کردیم که مسئولین زندان شوفاژها را روشن کنند بی فایده بوده است از ظهر شنبه تا حالا بیشتر از سی بار به افسر نگهبانی و رییس بند گفته ایم ولی فقط می گویند داریم درست می کنیم و باعث تعجب است که دقیقأ در بدترین شرایط سرما شوفاژها بطور عمدی قطع شده است واقعأ نمی دانیم با این هوای بسیار سرد چه کنیم ونگرانی برای زندانیان مسن تر بیشتر است