عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تداوم نا آرامي در اهواز براي دومين روز

دومین تجمع اعتراضی مردم اهواز در مقابل استانداری خوزستان

در پی تداوم بحران و عدم پاسخگويي مسئولين ارشد نظام صدهها نفر از مردم اهواز برای دومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. 
جمعيت در حال افزايش است...