دستگیری امیر زرگانی در اهواز، یک فعال مدنی

اداره اطلاعات اهواز يك فعال فرهنگى و محيط زيست اهوازى را بازداشت كرد

امير زرگاني 23 ساله از اهالى منطقه زرگان شمال شهرستان اهواز صبح امروز 18 بهمن ماه 1395 ساعت 11 در محل كارش توسط نيروهاى اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شد. 

امير زرگاني داراى يك گارگاه نجارى در منطقه زرگان مى باشد كه امروز اين كارگاه توسط 5 ماشين نيروهاى اطلاعاتي محاصره شده و امير را بازداشت كردند. طبق گفته منابع محلى، نيروهاى اداره اطلاعات هنگام بازداشت امير زرگاني ،تلفن همراه او  وهمچنين تلفن هاى كارگران او و دوربین مدار بسته كارگاه را با خود بردند.

امير زرگاني در برپايى زنجيره هاى انسانى در اعتراض به انتقال آب كارون و آلودگى محيط زيست شركت فراواني كرده است. او همچنين در برپايى نشست هاى شعر عربى در منطقه زرگان فعاليتهاى زيادى داشته است. 

خانواده امير زرگاني، از اتهام و محل بازداشت او اطلاع دقيقى ندارند.

عیاران معیشت