اعدام سه زندانی در زندان زابل

سه شهروند بلوچ در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صبح امروز دوشنبه ۲۵ بهمن سه زندانی در زندان زابل تحت جرائم مواد مخدر اعدام شدند.
نام دو نفر از این زندانی ها بنام های : محمد سارانی ۳۲ ساله که ۵ سال در زندان بوده و ظاهر نهتانی ۳۱ ساله که به مدت ۵ سال در زندان بوده است برای فعالین بلوچ محرز شده است.