حکومت از درمان زندانیان سیاسی خود داری می کند.

بازگرداندن صبری حسن‌پور از بیمارستان به زندان به دلیل “عدم توانایی در پرداخت هزینه” نیاز مبرم به عمل جراحی
صبری حسن پور یک خبر نگار و یک برنامه ساز تلویزیونی است که دموکراسی خواه ومدافع حقوق بشر است. او با سایت خبر گر وجنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه همکاری می کرد. او بیماری قلبی داردودر زندان هم نیاز به درمان دارد. حکومت حتا از درمان او خودداری می کند. برای آزادی همه زندانیان سیاسی باید متحد شویم و تلاش کنیم. صبری حسن پور باید آزاد شود.