زانو زدن در برابر «دیکتاتور»

زانو زدن در برابر «دیکتاتور» یعنی مسدود کردن مسیرگذار جامعه از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک است!؛ محور کردن« ولی فقیه »خود اصل را زیر پای نهادن است. نباید گذاشت بعد از ۳۸ سال خیانت ها، ناتوانیها، بی لیاقتی ها ،سیاهکاریها، فساد آفرینی ها،دزدیها، رشوه خواریها و تیره روزی ها به فراموش سپرده شود. به جای کشاندن برخی از «اصلاح‌طلبان»زیر عبای «ولی‌فقیه»،به توده های مردم باید روی آورد…

اعلام تسلیم علنی اصلاح طلبان حکومتی: معاون پارلمانی دولت محمد خاتمی در مصاحبه با «عصر ایران» مطرح کرده است که همه احزاب و جریان‌ها و حتی کسانی که قانون را قبول ندارند باید تابع نظر رهبر باشند. »
آقای ابطحی افزوده «اجماع همه جریانات سیاسی داخل نظام بر رهبری خامنه‌ای، یکی از اتفاقات مهم است که در تاریخ سیاسی کم نظیر است.»

وی اضافه کرده «همه اعم از اصلاح‌طلب و غیر اصلاح طلبان باید در کشور از رهبری نظام و کشور تبعیت داشته باشند.»
ابطحی افزوده «حتی کسانی که به قانون اساسی رای ندادند یا قبول ندارند، بایستی در عمل تابع نظرات رهبری باشند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرده هیچ یک از احزاب و دسته‌ها سیاسی، جایگزینی برای رهبری در ذهن نداشته و اختلاف نظرشان با رهبری نبوده» است.