یورش نیروهای گارد ویژه و ضد شورش به زندان زاهدان

گارد ویژه و نیروهای ضد شورش زاهدان به زندان مرکزی این شهر یورش بردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دیروز سه شنبه 122 بهمن نیروهای ضد شورش و گارد ویژه به زندان مرکزی زاهدان حمله کرده و صدای تیراندازی نیز در این زندان شنیده شده است.
 شاهدان عینی گزارش داده اند که:" صدای شلیک از داخل زندان شنیده شده و یک بالگرد نیز چند ساعت بالای آسمان زندان و اطراف آن بلوار دانشجو و بهداشت در حال پرواز بوده است".
تاکنون اطلاع دقیقی از علت احتمالی شورش در زندان و حمله به آن در دست نیست.
 از روز سه شنبه تلفن های زندان مرکزی زاهدان به طور کامل قطع شده اند و امکانات ارتباطی دیگر.نیز مختل شده اند.