حمايت خالد حرداني از مبارزات ومطالبات بًر حق مردم خوزستان و مخصوصا اهوازو بچه محل هايش در شهرك راه آهن

حمایت خالد حردانی زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج از اعتراضات مردمی خوزستان اهواز شهر ماست به دلیل بی کفایتی مسئولین استانی، کشوری (بخوانید رانت خواران، دزدان و غارتگران اموال ملی) شهر اهواز و سایر شهرهای خوزستان در آستانه یک قیام بزرگ و واقعی است تا تنه های پوسیده استبداد ملایان را در شراره های فروزان ازادی و عدالت شعله ور کند.ما در کناراعتراصات ،خواسته ها و مطالبات به حق مردم به جان آمده اهواز و سایر شهرهای خوزستان هستيم اعتراضات مردمی خوزستان از جلوه هاي تغيير شرايط است. اهواز شهر ماست به دلیل بی کفایتی مسئولین استانی، کشوری (بخوانید رانت خواران، دزدان و غارتگران اموال ملی) شهر اهواز و سایر شهرهای خوزستان در آستانه یک قیام بزرگ و واقعی است تا تنه های پوسیده استبداد ملایان را در شراره های فروزان ازادی و عدالت شعله ور کند.ما در کناراعتراصات ،خواسته ها و مطالبات به حق مردم به جان آمده اهواز و سایر شهرهای خوزستان هستیم. هم محلی های من در شهرک راه اهن اهواز  می دانند که همواره در برابر ستمکاران ایستاده ام.  از  این جوانان می خواهم که به مردم ایران بپیوندن. در همه ازادیخواهی ها در شهرمان اهواز به صف اول مبارزه در آیند.  به امید ازادی ایران وایرانی !
زندانی سیاسی خالد حردانی
زندان رجایی شهر کرج - 28 بهمن 1395