عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

بازداشت ورزشکار کرد کاوه مرادی


روز دوشنبه هجده یازده نودوپنج  کاوه مرادی نایب قهرمان جودوی کشوری و کارمند اتش نشانی شهرستان کامیاران بدون هیچگونه همکاری با گروه یا احزاب از جانب اداره اطلاعات بازداشت شد
عاجزانه از همه ورزشکاران و اتش نشانان و همه دوستان عزیز برای ازادی  و اثبات بی گنهایی این ورزشکار و اتش نشان حمایت کنید.باتشکر هشتگ زیر را انتشار دهید.
 #کاوه_مرادی_را_آزاد_کنید