بازداشت ورزشکار کرد کاوه مرادی


روز دوشنبه هجده یازده نودوپنج  کاوه مرادی نایب قهرمان جودوی کشوری و کارمند اتش نشانی شهرستان کامیاران بدون هیچگونه همکاری با گروه یا احزاب از جانب اداره اطلاعات بازداشت شد
عاجزانه از همه ورزشکاران و اتش نشانان و همه دوستان عزیز برای ازادی  و اثبات بی گنهایی این ورزشکار و اتش نشان حمایت کنید.باتشکر هشتگ زیر را انتشار دهید.
 #کاوه_مرادی_را_آزاد_کنید