منصور اسانلو: تحریم سنگین فرماندهان ودلالان سپاه ضد بشر چه پیامی در بر دارد؟

کوتاه سخن ، گروهی از هم میهنان اعتقاد داشتند که اگر امریکا دستش را از پشت حکومت ولایت فقیه بردارد خود مردم ایران ترتیب این حکومت ضد انسانی وضد ملی را خواهند داد. لذا همکنون این پیام از سوی دولت آمریکا به ایرانیان داده شده است. از حالا به بعد این ما مردم ایران هستیم که مسوولیت تغییر شرایط را در آینده میهن خو د به عهده داریم ودیگر هیچ عذری از ما در پیشگاه تاریخ پذیرفته نیست. روشنفکران وسیاسیون ومبارزان با افکار مختلف هزینه های خود را داده اند. اکنون نوبت مردم است که با دیدن این چراغ سبز تصمیم تاریخی خود را بگیرند. این لحظه تاریخی برای اینده میهن ما ایران است. ما مردم ایران هستیم که نقش اصلی را برای سرنوشت کشور خود داریم. این تحریم تاریخی نسبت به سپاه ضد بشر وضد ملی و بعد از آن نسبت به خامنه ای وبیتش در شرف وقوع است ، راه را برای تلاش ما ایرانیان برای برکناری این حکومت اسلامی ضد بشر و ضد ملی توسط ما ایرانیان باز کرده است. اگر از این فرصت تاریخی استفاده نکنیم ، هر تصمیمی که برای ما مردم وکشورمان بگیرند ، چیزی است که خودمان می خواهیم ودیگر جای گله کردن از هیچ کس نخواهیم داشت.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3714958221571020157#editor/target=post;postID=7433608745779624065;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=6;src=postname